Chríochnaigh Caoimhe Ní Laighin an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais i 2004. Déanann sí cur síos linn faoin gclár.
Caoimhe Ní Laighin, Fiontar DCU

Thug mé faoin MSc i nGnó agus dTeicneolaíocht an Eolais a chuireann Fiontar ar fáil sa bhliain 2003. Ag an am bhí mé díreach i ndiaidh bunchéim san iriseoireacht a bhaint amach in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus theastaigh uaim cur le mo chuid scileanna praiticiúla. Bhí meascán deas daoine ar an gcúrsa – bhí cailín a raibh céim sa cheimic aici sa rang freisin. Níor bhraith mé go raibh sé ina bhac ollmhór nach raibh céim sa Ghaeilge agam.

Chonacthas dom go raibh go leor de na scileanna a bheadh de dhíth orm i mo shaol proifisiúnta clúdaithe ar chlár an MSc – scileanna ríomhaireachta, taighde agus gnó. Le linn an chúrsa, b’iad na heilimintí ba mhó ar bhain mé taitneamh astu ná an staidéar a rinne mé ar na hilmheáin agus an deis a bhí agam tráchtas a scríobh ar leibhéal máistreachta. Thaitin sé go mór liom chomh maith gur tugadh saoirse dom díriú isteach ar na disciplíní a bhfuil spéis agam iontu. Ó tharla go raibh cáilíocht san iriseoireacht bainte amach agam, shocraigh mé go dtabharfainn faoi thráchtas a scríobh ar na meáin chumarsáide Ghaeilge agus bhraith mé gur thug na léachtóirí go leor cabhrach agus tacaíochta dom.

D’oibrigh mé le Coimisiún Scannán agus Teilifíse Thuaisceart Éireann ar feadh seala i ndiaidh dom an MSc a bhaint amach, agus ansin bhí mé ag obair mar shaor-iriseoir agus mar eagarthóir leis an iris idirlín Beo! Tá mé ag obair faoi láthair mar iriseoir le Nuacht RTÉ/TG4.

Iarchéimíthe Fiontar DCU
Iarchéimíthe Fiontar DCU

Braithim go ndeachaigh an cúrsa iarchéime go mór chun sochair dom ó thaobh mo shaoil phroifisiúnta de – idir na scileanna a d’fhoghlaim mé lena linn agus na teagmhálacha ar chuir mé aithne orthu. Mholainn go láidir do dhaoine an cúrsa seo a dhéanamh. Osclaíonn sé go leor doirse, is cuma cén cúlra atá agat. Ní chuirtear daoine ‘i mboscaí’ ar an gcúrsa agus tugtar saoirse d’iarchéimithe díriú isteach ar na rudaí is mó a bhfuil spéis acu iontu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s