Doireann McCombe, Fiontar DCU
Doireann McCombe a chríochnaigh an MSc i nGó agus i dTeicneolaíocht an Eolais i 2012

Bhí a fhios agam go raibh post sa saol gnó uaim agus d’amharc mé ar an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais mar bhealach isteach ar an saol seo. Bhí baitsiléir ealaíon sa Ghaeilge agus sa Spáinnis bainte amach mar bhunchéim agam ach rud iomlán difriúil a bheadh i gceist leis an MSc. Bhí sé foisteanach domsa gur cúrsa páirtaimseartha a bhí ann. Bhí mé in ann leanúint le mo shaol oibre agus tabhairt faoin mháistreacht ag an deireadh seachtaine agus sa tráthnóna.

Thaitin sé liom gur rang deas beag a bhí againn agus dá thairbhe sin bhí muid in ann aithne mhaith a chur ar a chéile. Meascán de dhaoine a bhí á dhéanamh – daoine ó fud fad na tíre, daoine ar achan aoisghrúpa, agus taithí ar leith ag achan duine againn agus ár gcuid buanna agus laigí féin againn chomh maith.

Nuair a bhí an cúrsa beagnach críochnaithe agam d’éirigh liom post a bhaint amach mar bhainisteoir ar an charthanacht Ethiopiaid. Carthanacht bheag atá ann, gan ach duine nó beirt fostaithe in achan chraobh. Bhí mé féin i gceannas ar an chraobh in Éirinn. Jab iontach a bhí ann a bhfuair mé taithí phraiticiúil ann ar go leor de na hábhair a raibh mé i ndiaidh staidéar a dhéanamh orthu sa chúrsa MSc- ar nós Bainistíocht Tionscadal, Airgeadas, agus Margaíocht. Chomh maith leis seo bhí mé in ann an tráchtas don MSc a dhíriú ar mo chuid taithí phearsanta féin. Rinne mé mo chuid taighde ar úsáid na meán sóisialta i gcomhthéacs na hearnála neamhbhrabúis i dtaca le caidreamh a chruthú agus a fhorbairt le deontóirí.

Is mar gheall ar an taobh gnó den chúrsa a shocraigh liom an MSc a dhéanamh sa chéad dul síos ach mhuscail an cúrsa suim ionam i gcúrsaí teicneolaíocht an eolais fosta. Tá baint díreach aige seo leis an phost atá agam fá láthair. Thosaigh mé ag obair leis an eagraíocht Accenture i mbliana san fhoireann comhairleacht teicneolaíochta. Is éard a dhéanann Accenture go bunúsach, ná obair in éineacht le heagraíochtaí eile chun cuidiú leosan bheith níos éifeachtúla ina gcuid gnó. Tá neart deiseanna ag gabháil leis an phost seo mar gheall ar an réimse cliant atá ag Accenture. Fá láthair tá me ag obair ar thionscadal ar shuíomh an chliaint taobh istigh de chomhlacht mór árachais ach ní fios cá háit a mbeidh mé lonnaithe leis an chéad tionscadal eile.

Is cinnte go raibh an MSc ina chuidiú ollmhór agam an post seo a bhaint amach. Bhí sé dúshlánach go leor tabhairt faoi chúrsa páirtaimseartha agus mé ag obair gach lá ach is cinnte gurbh fhiú go mór i ndeireadh na dála é.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s