Táim ag obair i láthair na huaire mar Bhainisteoir Forbartha ar chruinniú cistí leis an Make-A-Wish Foundation, Nua-Eabhrac. Tá sé de dhualgas orm sa phost seo maoiniú a bhailú le cinntiú go gcuirtear an clár oibre i gcrích.

Roghnaigh mé an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais mar gur bhraith mé go mbeadh ábhair fhíor-shuimiúla á dteagasc agus go gcuideodh mo chuid tuisceana ar na hábhair seo le mo ghairm bheatha ghairmiúil.

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais
Maria Ní Shúilleabháin a chríochnaigh an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais lena léachtóir Mairéad Nic Giolla Mhichíl agus Nóirín Ní Laighin, iar mhac léinn Fiontar

Bhain mé an-taitneamh as mo chuid ama ar an gcúrsa, thug sé deis dom bualadh le daoine éagsúla, ábhair nua a fhoghlaim agus mo chuid scileanna gairmiúla a fhorbairt. Braithim gur cúrsa solúbtha atá san MSc mar go gceadaítear do mhic léinn iniúchadh a dhéanamh ar a rogha ábhar spéise féin ach go mbaintear leas as struchtúir agus teoiric na modúl mar threoir.

Mholfainn an MSc i Fiontar toisc nach bhfuil aon chúrsa eile in Éirinn cosúil leis dar liom. Bíonn tacaíocht bhreise ar fáil ó na léachtóirí toisc go bhfuil líon na ranganna níos lú, agus chomh maith leis sin is buntáiste é do rogha ghairm bheatha an mhic léinn é go bhfuil ábhar praiticiúil agus ábhartha á mhúineadh trí mhéan na Gaeilge.

Is ollscoil iontach í DCU. Cuirtear réimse leathan acmhainní ar fáil le cabhrú le mic léinn trí shaol an choláiste. Tá an campas suite i suíomh foirfe i mBaile Átha Cliath atá gar don chathair.

D’fhreastail mé ar an MSc ar bhonn páirtaimseartha agus mé ag obair i gcomhlacht margaíochta ag an am. Ba bhuntáiste mór a bhí ann deis a bheith agam a bheith ag staidéar agus ag obair ag an am céanna mar gur thug an cúrsa deis dom an fhoghlaim phraiticiúil ón gcúrsa a chur in oiriúint do mo shaol oibre laethúil.

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais
Maria agus a rang ag lá Bronnadh na gCéimeanna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s