Sheol Fiontar an suíomh nua dúchas.ie le déanaí. Is féidir nasc chuige a aimsiú ar “Bharra Fiontar”, an babhtálaí suíomhanna os cionn ainm.ie, logainm.ie, agus focal.ie, suíomhanna eile a d’fhorbair Fiontar.  Comhthionscadal idir Fiontar (DCU), agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann (UCD) is ea dúchas.ie chun bailiúcháin Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) a dhigitiú agus a fhoilsiú ar líne.

duchas.ie
Leathanach baile dúchas.ie

Sheol Donnchadh Mac Fhionnlaoich, Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tionscadal ar 17 Nollaig 2013. Cuireadh an chéad leagan den suíomh ar fáil don phobal an lá céanna.

Ceann de na cnuasaigh bhéaloidis is mó ar domhan is ea CBÉ, a chuimsíonn bailiúcháin lámhscríbhinní, taifead téacs (e.g. bailiúchán sloinnte), taifead fuaime, grianghraf, agus ábhar físe. Tá c. 80,000 leathanach lámhscríbhinní scanta agus ar fáil ar dúchas.ie cheana féin, agus cuirfear ábhar nua ar fáil de réir a chéile.

Is féidir an t-ábhar a bhrabhsáil ar an suíomh faoi láthair, agus cuirfear áiseanna cuardaigh leis an suíomh i gcaitheamh 2014. Beidh bealaí ann le cuardaigh a dhéanamh de réir daoine (bailitheoirí, faisnéiseoirí), de réir topaicí, agus de réir áiteanna. Tá sé i gceist againn áis chuardaigh ghinearálta téacs a chur ar fáil freisin.

Tá an obair forbartha ar an suíomh agus ar na córais taobh thiar den suíomh á déanamh ag Fiontar, agus tá na córais seo á n-óstáil ag ISS DCU. Tá baill foirne de chuid Fiontar páirteach i mbainistiú an tionscadail, agus in innéacsú an ábhair dhigitithe.

Cuirtear mír éigin ábhartha i mbosca dar teideal “Rogha na Seachtaine” ar leathanach baile an tsuímh gach seachtain. Tá an scéal “Saint Brigid’s Crosses” as Bailiúchán na Scol roghnaithe an tseachtain seo:

duchas.ie
Pictiúr den scéal ‘Saint Brigid’s Crosses’ as Bailiúchán na Scol

Is féidir an tionscadal a leanúint ar Facebook, Twitter , agus Google+ mar a gcuirfear scéalta nuachta agus naisc chuig míreanna beáloidis spéisiúla go tráthrialta.

Brian Ó Raghallaigh

Léachtóir, Fiontar, DCU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s