Na Gaeil Óga
Na Gaeil Óga

Cloistear daoine óga, scaití, ag gearán nach dtugtar deis dóibh a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus iad taobh amuigh den seomra ranga. ‘Cén mhaith,’ a deir siad, ‘an oiread sin ama a chaitheamh le foghlaim na teanga nuair nach féidir í a úsáid agus tú amuigh go sóisialta nó sa láthair oibre?’

Muise, an ceart acu. Fiú an té a bhfuil an Ghaeilge go paiteanta aige ag fágáil na scoile dó, ní bheidh sí i bhfad ar a thoil aige mura labhraíonn sé í go rialta. Cabhair mhór é, ar ndóigh, go mbíonn rochtain ag daoine ar na meáin Ghaeilge, leithéidí Raidió na Gaeltachta agus TG4. Ach más maith ann iad, is cinnte nach leor iad.

Ní haon amaidí an ráiteas ‘beatha teanga í a labhairt’. Ach cén áit – taobh amuigh den Ghaeltacht – a bhféadfadh duine gnáthshaol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge?

Ní ag caint ar Ghaeilgeoirí gairmiúla atá mé, daoine (ar nós mé féin) atá ag obair in earnáil na teanga nó mic léinn Ghaeilge sna coláistí tríú leibhéal. Ní hea, a mhic ó, ach na daoine ar dochtúirí nó teicneoirí ríomhaire iad cuir i gcás ar leasc leo a gcumas Gaeilge a chaitheamh i dtraipisí ar fhágáil na scoile dóibh.

Cúis dóchais é, b’fhéidir, gur shocraigh cuid de na mic léinn in Fiontar – mar aon le daoine ón taobh amuigh – pobal dá gcuid féin a chruthú i 2010 a thabharfadh deis dóibh an Ghaeilge a úsáid i gcomhthéacs eile seachas an saol acadúil.

Club peile a bhí i gceist agus bhaist siad ‘na Gaeil Óga’ (GÓ) orthu fein. Más fíor go mbíonn gach tús lag, b’amhlaidh a bhí an scéal i gcás na mar is ar éigean gur éirigh leo cluiche ar bith a bhuachan i rith a gcéad shéasúir. Lean siad orthu, áfach, ag traenáil (agus ag gaeilgeoireacht!), beag beann ar na torthaí ar pháirc na himeartha.

Na Gaeil Óga
Na Gaeil Óga i mbun traenáil

Agus is ag dul ó neart go neart atá an club ó shin. Tá ceithre fhoireann ag na i mbliana – dhá fhoireann peile fear (A agus B), foireann peile ban agus foireann iománaíochta. Lena chois sin, d’éirigh leis na fir A agus leis na mná ardú céime sa tsraith a fháil anuraidh.

Meascán d’imreoirí ó Bhaile Átha Cliath ach a tógadh le Gaeilge agus daoine as na Gaeltachtaí (Conamara, na Déise etc.) agus cónaí orthu anois sa phríomhchathair mar aon le mic léinn agus iarmhic léinn DCU agus coláistí tríú leibhéal eile atá i gceist.

Beidh na Gaeil Óga, an t-aon chlub peile/iománaíochta lán-Ghaeilge i mórcheantar BÁC nó taobh amuigh den Ghaeltacht, in iomaíocht i gComórtas Peile na Gaeltachta arís i mbliana, comórtas a bheidh ar siúl i Maigh Cuilinn i mí an Mheithimh.

Ná habair feasta gur don seomra ranga amháin í an Ghaeilge. Agus a bhuíochas sin, go pointe áirithe, do mhic léinn Fiontar!

Fiontar DCU
PJ Mac Gabhann, Eagarthóir Taighde, Fiontar DCU

One thought on “Na Gaeil Óga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s