Gnéithe bunúsacha de chaidrimh dhaonna iad dearcthaí agus mothúcháin.  Mar gheall air seo, má bhíonn sé de chumas againn dearcthaí agus mothúcháin daoine eile a mheas, bíonn tionchar dearfach aige sin ar na caidrimh shóisialta a bhíonn againn leo.  Má tá sé sin fíor faoi chaidrimh phearsanta, bíonn sé fíor go minic freisin i saol an ghnó.  Más féidir le comhlacht dearcthaí agus mothúcháin a chuid custaiméirí a mheas go cruinn, rachaidh sé chun tairbhe dó.

Elaine Beirne ag tabhairt cur i láthair faoi Anailís Sentimint do rang an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais
Elaine Beirne ag tabhairt cur i láthair faoi Anailís Seintimint do rang an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Is teachtaireacht í seo a thug Elaine Beirne (mac léinn dochtúireachta in Fiontar agus Scoil na Gaeilge) le déanaí do mhic léinn an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais.  Tá cultúr Web 2.0 i réim anois, agus 2.5 billiún duine ar fud an domhain ceangailte trí ardáin shóisialta ar nós Facebook, Instagram agus Twitter.  Leis seo, tá daoine ag roinnt a gcuid tuairimí, dearcthaí agus mothúchán ar an idirlíon ag ráta nach bhfacthas riamh cheana i stair an chine dhaonna.  Mar shampla, cruthaítear eicsibheart amháin sonraí gach 6 huaire an chloig. Is ionann seo agus an t-ábhar clóite ar fad atá i Leabharlann Comhdhála na Stát Aontaithe iolraithe faoi 20,000, nó gach focal atá ráite ag an gcine daonna riamh!  Trí anailís a dhéanamh ar an téacs seo ar fad, is féidir patrúin in úsáid na teanga a aithint, agus naisc a fheiceáil idir sin agus tuairimí agus dearthaí an phobail.

Tuigeann comhlachtaí an luach a bhaineann leis seo agus tá siad i ndianiomaíocht lena chéile le bunachar na sonraí móra a threabhadh le teacht ar thuairimí an tomhaltóra.  Bíonn tairbhe nach beag le baint as mianadóireacht sonraí, mar shampla, má phostálann tomhaltóirí eolas úsáideach faoi na laigí a bhaineann le táirgí, is féidir le comhlachtaí na táirgí sin a leasú dá réir.  Is féidir le comhlachtaí tacaíocht a chur ar fáil do chustaiméirí de réir mar is gá, agus íomhá díobh féin a chur chun cinn de réir mar a thaitneoidh leis an spriocmhargadh.  Cuimhnígí ar an gcuntas Twitter atá ag RyanairPaddy Power, mar shampla.

Ní hiad lucht an ghnó amháin a úsáideann anailís seintiminte.  Tá lucht na polaitíochta á húsáid le tuiscint níos fearr a fháil ar na toghthóirí agus ar conas dul i bhfeidhm orthu . Tá seirbhísí éigeandála á húsáid tar éis tubaistí móra chun ceantair a aithint a bhfuil cabhair ag teastáil uathu, agus chun riachtanais éigeandála a thuar. Táthar tar éis úsáid a bhaint aisti chun an stocmharagadh a thuar agus fiú chun tuiscint a fháil ar choimhlint mhíleata in Gaza.

Ní hé go bhfuil máistreacht againn go fóill ar conas seintimint ar líne a mheas.  Is féidir leis an duine daonna dearcthaí agus mothúcháin a thuiscint, fiú nuair a chuirtear in iúl iad ar bhealach indíreach, caolchúiseach, agus bunaithe ar chomhthéacs.  Tá go leor le foghlaim ag meaisíní go fóill áfach maidir leis an searbhas, an mílitriú, giorrúcháin agus béarlagair.  Tá sé seo tábhachtach go háirithe maidir le muintir na hÉireann.  Mar shampla, cén tuiscint a bhainfeadh meaisín as frása ar nós “tis fierce mild”!?

Elaine Beirne agus rang an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais
Elaine Beirne agus rang an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Lean an taighde atá ar siúl ag Elaine @elaine_beirne

Le hEoghan Mac Conaill Óig, léachtóir le Gnó in Fiontar agus Scoil na Gaeilge. (eoghan.mcconalogue@dcu.ie nó @macconailloig ar Twitter)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s