Scoil ildisciplíneach is ea Fiontar & Scoil na Gaeilge atá aitheanta go hidirnáisiúnta ar chaighdeán na gclár a sholáthraítear inti agus ar nuálacht an teagaisc, an taighde agus an tsaothair atá ar bun ag an bhfoireann acadúil agus ag foireann na dtionscadal digiteach. Tá céimeanna na Scoile, ag leibhéal na bunchéime agus na hiarchéime, deartha i dtreo is go dtreiseofar scileanna praiticiúla agus acadúla na rannpháirtithe, agus le go gcuirfear lena bhforás leanúnach acadúil agus lena gcáilíochtaí gairmiúla. Tá na cláir mhealltacha seo a leanas ar fáil sa Scoil:

Bunchéimeanna:
BA Gnó agus Gaeilge (DC118)
BA Gaeilge agus Iriseoireacht (DC239)

An Ghaeilge mar Ábhar BA: Is féidir le mic léinn ar spéis leo staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag leibhéal na bunchéime an t-ábhar a roghnú mar chuid de na cláir acadúla eile seo a leanas freisin, atá á dtairiscint mar chuid de raon clár Dhámh na nDaonnachtaí & na nEolaíochtaí Sóisialta: BA – Léann Daonna (DC009) BA – Teangacha Idirnáisiúnta (DC293). Fearann foireann na Scoile fáilte chroíúil roimh mhic léinn a bhfuil suim acu i gceann ar bith de na roghanna atá luaite thuas.

Iarchéimeanna:
MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais (DC627)
MA i Léann na Gaeilge (DC686/DC687)

Deiseanna Taighde Iarchéime – MA agus PhD
Is féidir le céimithe tabhairt faoi thaighde iarchéme in Fiontar i réimse leathan ábhar a bhaineann le forbairt na Gaeilge. Ós rud é gur scoil idirdhisciplíneach í, cuieann Fiontar & Scoil na Gaeilge fáilte roimh chéimithe i réimse leathan ábhar. Ní gá go mbeadh bunchéim sa Ghaeilge ag taighdeoirí iarchéime.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s