Breis Eolas

Bunaíodh Fiontar sa bhliain 1993 mar aonad lán-Ghaeilge in DCU i mbun teagaisc agus taighde. Cuireann Fiontar bunchéimeanna agus iarchéimeanna ar fáil tré mhéan an Ghaeilge maraon le deiseann taighde iarchéime.

Bunchéimeanna

BA Gnó agus Gaeilge (CAO DC118)
Ar an BA Gnó agus Gaeilge, gnóthóidh tú saineolas sa ghnó agus sa bhainistíocht, ard-scileanna i dteicneolaíocht na faisnéise, chomh maith le hardchumas sa Ghaeilge chomhaimseartha.

BA Gaeilge agus Iriseoireacht (CAO DC239)
Ar an BA Gaeilge agus Iriseoireacht, cuirtear béim ar na réimsí seo a fhorbairt: scileanna praiticiúla iriseoireachta agus meán, tuiscint agus saineolas arinstitúidí i réimse na meán go háirithe na meáin Ghaeilge.

Iarchéimeanna

MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais (CAO DC627)

Soláthraíonn an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais deis do mhic léinn cur leis an taithí leathan oideachais agus oibre atá acu cheana trí shainscileanna sa ghnó agus i dtheicneolaíocht na faisnéise a shealbhú agus iad féin a fheistiú do phoist éagsúla san earnáil phríobháideach nó phoiblí.

MA sa Ghaeilge (Sochaí agus Teanga) (CAO DC628)
Ar an MA sa Ghaeilge (Sochaí & Teanga), déanfaidh tú staidéar ar cheisteanna éagsúla a bhaineann le forbairt na Gaeilge sa tsochaí chomhaimseartha. Foghlaimeoidh tú faoi pholasaithe agus chleachtais teanga agus faoi fhorbairt scéimeanna teanga.

Deiseanna Taighde Iarchéime – MA agus PhD
Is féidir le céimithe tabhairt faoi thaighde iarchéme in Fiontar i réimse leathan ábhar a bhaineann le forbairt na Gaeilge. Ós rud é gur scoil idirdhisciplíneach í, cuieann Fiontar fáilte roimh chéimithe i réimse leathan ábhar. Ní gá go mbeadh bunchéim sa Ghaeilge ag taighdeoirí iarchéime.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s