Ag obair sna meáin chumarsáide

le Caoimhe Ní Chathail (Iar-mhac léinn)

Gaeilge & Iriseoireacht, DCU

Bhí me san idirbhliain nuair a chuala mé iomra ar an chúrsa ‘Gaeilge agus Iriseoireacht’ in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhí a fhios agam gur sin go díreach an cúrsa domsa. Slí bheatha sna meáin a bheith uaim, na meáin Ghaeilge go háirithe.

D’fhreastail mé ar Ghaelscoil agus ar Ghaelcholáiste i Leitir Ceanainn agus bhí dúil mhillteanach agam sa Ghaeilge agus achan rud a tháinig léi – cultúr, féiniúlacht, oidhreacht agus pobal.

Screen Shot 2018-03-08 at 16.07.53

I rith na trí bliana gur chaith mé in DCU, bhain mé sult go háirithe as na ranganna praiticiúla a bhí agam. Bhí réimse leathan ábhar mar chuid den chúrsa agus mhothaigh mé gur céim fhiúntach a bhí ann.

Ní amháin go raibh muid ag foghlaim faoi litríocht agus stair na Gaeilge ach bhí iriseoireacht á mhúineadh dúinn, inár dteanga féin.

Le post a fháil sna meáin áfach, tá níos mó ná obair an tseomra ranga de dhith. Bhí an t-ádh orm gur fhreastail mé ar DCU agus go raibh cuid mhór deiseanna praiticiúla ar fáil san ollscoil.

Bhí mé i mo bhall gníomhach den ‘Media Production Society’, agus buaicphointe de mo chuid ama in DCU ná an bhliain gur chaith mé mar cheann de bhainisteoirí DCUfm. Bhí an iliomad deiseanna againn ar an ollscoil a bheith cruthaitheach agus taithí fiúntach a fháil sula rachadh muid amach sa domhan mhór.

Is tréimhse ar dóigh é blianta na hollscoile triail a bhaint as rudaí úra agus glacadh le cibé deis a thagann i do threo. Rud amháin gur fhorbair mé féin agus mo chara Éadaoin Nic Mhuiris agus muid in DCU ná cainéail YouTube s’againn. Chuir muid tús le cainéal lán-Ghaeilge s’againn ‘Tusa Tube’ sa chéad bhliain agus d’éirigh linn clár teilifíse do pháistí ar TG4 a fháil mar gheall air. Is fiú an obair sa bhreis!

D’obair mé ar chlár Bhláthnaid Ní Chofaigh ar Raidió na Gaeltachta i rith na tríú bliana agus chaith mé ceithre mhí le linn an tsamhraidh ansin ag obair leo mar chuid de INTRA.

Is fáth ann féin é INTRA le freastal ar DCU. Tá luach ollmhór le taithí a fháil san áit oibre a bhaineann le do chúrsa. D’fhoghlaim mé cuid mhór faoi ghairm an raidió, d’fhorbair mé mo chuid scileanna, fuair mé deiseanna iontacha ar nós ‘Cormac ag a Cúig’ a chur i láthair agus fuair mé an deis scéalta daoine iontacha a insint.

Is am ciotach é an tréimhse roimh duit do chéad phost a aimsiú.

Rinne mé neart agallamh i rith an tsamhraidh sin agus d’éirigh liom dhá phost a fháil!

Go lánaimseartha, tá mé ag obair anois mar fhísiriseoir leis an suíomh nuachta meoneile.ie i mBéal Feirste. Fosta, is tuairisceoir mé do Nuacht TG4 agus RTÉ i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath nuair atá bearna sa sceideal acu. Don chuid is mó oibrím daofa ag an deireadh seachtaine agus is iontach an deis í. Bhí mé i gcónaí ag iarraidh seal a chaitheamh a bheith i mo thuairsceoir nuachta agus is iomaí scéal beag agus mór atá clúdaithe agam le bliain go leith!

Tá taithí leathan faighte agam le Meon Eile. Mar fhísiriseoir bíonn ort achan rud a dhéanamh – scéalta a aimsiú, ceamradóireacht a dhéanamh, agallaimh a chur, físeáin a chur in eagar agus scéalta a scríobh. I gCúige Uladh a bhím don chuid is mó agus ní bhíonn aon lá cosúil lena gcéile.

Tá pobal na Gaeilge ann, tá a fhios againn uilig sin go maith agus nach iontach an pobal é? Nach bhfuil an t-ádh dearg ormsa mar sin go mbíonn an deis agam am a chaitheamh i gcuideachta na ndaoine sin go rialta, ardán a thabhairt do scéalta s’acu agus a bheith mar chuid den tseirbhís chraoltóireachta gur throid siad ar a son?

Is iontach an rud é éagsúlacht na meán. Chomh maith leis an dá phríomh phost atá agam, bím le cloisteáil ar Raidió na Gaeltachta go minic, tá clár agam ar Raidió Fáilte, bím ag vlagáil do BBC Gaeilge agus bíonn an oiread deiseanna eile thart orm.

Sna meáin bíonn an post deacair, strusmhar, lán brú ach fosta bíonn sé éagsúil, bríomhar, spreagúil, corraitheach ….

Cá bhfios go díreach caidé atá romhaim. Ba bhreá liom tuilleadh cur i láthair agus léiriú a dhéanamh amach anseo ach tá mé ag baint sult as an turas faoi láthair. Is breá liom a bheith ag obair sna meáin agus beidh mé buíoch go deo as an taithí agus na deiseanna a bhí agam in DCU a thug go dtí an áit ina bhfuil mé inniu.

 

Gníomhaíochtaí Spóirt do mhic léinn i DCU

Le Niall Mac Fheorais, mac léinn ar an BA Gnó agus Gaeilge, Fiontar, DCU

Niall-Bermingham (1)

Is mise Niall Mac Fheorais, táim 20 bliain d’aois agus faoi láthair táim ag déanamh staidéir ar an gcúrsa, BA Gnó agus Gaeilge anseo le Fiontar, DCU. Tá an-suim agam in achan spórt go háirithe an rugbaí. Táim mar bhall den chumann rugbaí anseo in DCU. Táim ag imirt rugbaí ó aois an-óg le mo chlub áitiúil, Contae Cheatharlach ach chomh maith leis sin imrím leis an bhfoireann anseo i DCU. Is iontach an rud rugbaí a imirt leis an gcoláiste ach an rud is fearr faoi ná, ag bualadh le daoine nua agus ag cruthú cairdis leo.

An rud is mó a d’fhoghlaim mise ón am a thosaigh mé anseo i DCU ná nach áit é an coláiste gurb é an staidéar an t-aon rud a bhíonn ar siúl. Sea, tá sé fíorthábhachtach, ach tá liosta an-fhada de rudaí gur féidir leat a dhéanamh taobh amuigh den rang chomh maith. Tá club nó cumann do gach uile dhuine.

Nuair a thosaigh mé sa choláiste, theastaigh uaim spórt nua a imirt, chun píosa craic a bheith agam agus ar deireadh, roghnaigh mé friosbaí. Ba shlí iontach é bualadh le daoine, dul amach san aer fuar agus chomh maith leis sin píosa craic a bhí ann.

Molaim do gach duine a bheith mar bhall de chlub nó cumann éigin. Mar atá ráite agam cheana is slí iontach é bualadh le daoine agus chomh maith leis sin tá sé deas triail a bhaint as rud éigin nua.

 

Cumainn agus Clubanna do mhic léinn i DCU

Le Caoimhe Ní Chathail, Mac Léinn ar an BA Gaeilge agus Iriseoireacht, Bliain 2, Fiontar, DCU

10406937_897768576908949_3256761756464549262_n

Bainim taitneamh mór as mo chúrsa BA Gaeilge agus Iriseoireacht. Tá mé anois sa dara bliain agus is aoibhinn liom Fiontar, DCU, ní amháin mar gheall ar an chúrsa iontach atá idir lámha agam ach mar gheall ar an bhéim atá á cur acu ar rannpháirtíocht i gcumainn agus i gclubanna anseo.

Is duine mé a bhaineann sult ollmhór as a bheith páirteach in achan rud. Na hábhair spéise is mó atá agam ná na meáin chumarsáide, an drámaíocht agus an Ghaeilge. Beireann DCU deiseanna iontacha domsa ina dtaobh.

Tá an t-ádh orainn anseo go bhfuil ‘Media Production Society’ fíor-phroifisiúnta againn. Tá sé ina chuidiú ríthábhachtach dúinne go háirithe atá ag déanamh staidéir ar na meáin. Cé go bhfuil gnéithe praiticiúla ag baint lenár ranganna, is mó an tairbhe cleachtadh a fháil le trealamh agus le saghsanna éagsúla meán trí MPS.

10429379_901959156489891_7732219116358674698_n (1)

Glacaim féin páirt mhór in DCUfm agus is é sin an rud is mó a mbainim taitneamh as achan seachtain. Thosaigh mé an chéad bhliain le seó Gaeilge darb ainm NAASA i gcuideachta cuid de mo chairde úra agus ba mhór an taitneamh a bhain mé as. Faoi láthair, tá dhá sheó agam ar an stáisiún ‘Music Mo Chairde’ agus ‘Starróga na Seachtaine’, bím ag léamh ceannlínte spóirt agus nuachta agus tá mé i mo chomhfhreagraí peile do sheó spóirt DCUfm ‘Action Replay’. Is deis iontach é DCUfm taithí a fháil ar threalamh proifisiúnta agus conas do sheó féin a reáchtáil. Bhí baint agam le giota beag staire le gairid fosta mar láithreoir ar an chéad ‘SRA Chart Show’ in Éirinn, a bhí á chraoladh beo chuig stáisiúin raidió ar fud na Breataine. Tá DCUfm ina chuidiú mór dom agus mé ag iarraidh a bheith i mo láithreoir raidió amach anseo.

1503390_835772853148660_3431126989193032675_n

Is gné eile de MPS é DCUtv. An imeacht is mó a bhíonn ar siúl acu achan bhliain ná ‘The 24 Hour Broadcast’, sin ceithre uair is fiche de theilifís bheo craolta ó fhoirgneamh an Henry Grattan. Bhí an t-ádh orm i mbliana an deis a fháil a bheith mar láithreoir air agus ba iad sin an dá lá ab fhearr a chaith mé riamh. Níl tada níos fearr ná a bheith i measc do chairde, ag craoladh cuid de na seónna is seafóideacha a fhad agus a bhailíonn tú na mílte euro ar son carthanas.

10610890_10204232263581126_6706933243097489807_n

Tá Cumann Iriseoireachta againn in DCU chomh maith agus an fhreagracht is mó atá orthu ná nuachtán na hollscoile a reáchtáil. Tá mé féin mar Eagarthóir Gaeilge na bliana seo agus is taithí ríthábhachtach é agus mé ag iarraidh a bheith mar iriseoir amach anseo. Beireann Roinn Ghaeilge ‘The College View’ an deis do mhic léinn a gcuid alt a bheith curtha i gcló.

I mbliana suím mar Oifigeach Urraíochta ar choiste an Chumainn Drámaíochta. Ó thús na chéad bhliana, tá páirt glactha agam i mbeagnach deich seó leis an chumann. Bhí mé ag aisteoireacht, ag canadh agus ag damhsa le leithéidí an ‘panto’, ‘Cabaret’ agus ‘Stars In Your Eyes’. Bhuail mé le mo chairde is fearr agus muid ag cleachtadh do na seónna éagsúla. Bhí mé mar léiritheoir agus mar stiúrthóir ar roinnt seónna fosta agus ag an bhomaite tá mé ag ullmhú léiriú de ‘The Cripple of Inishmaan’ as Gaeilge i gcomhair Sheachtain na Gaeilge. B’fhiú a bheith páirteach sa Chumann Drámaíochta má tá suim dá laghad agat i gcuid ar bith den drámaíocht, ó aisteoireacht go smideadh go dearadh seit.

1012857_10201852913898871_1680557569_n

Ní hé an coiste drámaíochta amháin a shuím air, ach tá mé i mo Leas-Chathaoirleach agus Oifigeach Caidrimh Poiblí don Chumann Gaelach fosta. Tá Cumann Gaelach na hollscoile ag fás agus ag forbairt i gcónaí agus tá muid ag súil go mór le Seachtain na Gaeilge i mbliana. Tá neart imeachtaí socraithe againn mar shampla craolachán de chuid Raidió na Life i gcroílár an choláiste, céilí agus mórshiúl Lá Fhéile Phádraig. Bíonn turas chuig an Oireachtas againn gach bliain agus bíonn sé mar bhuaicphointe dom féin bualadh leis na céadta mac léinn eile ann agus deireadh seachtaine den scoth a chaitheamh ina measc.

10592682_10203784057896264_2768091144227432687_n

Ní thiocfadh liom mo shaol a shamhlú ar an ollscoil gan na cumainn éagsúla seo. Ní bheadh taithí chomh leathan agus chomh taitneamhach agam gan an t-am ar fad a chaithim leo. Mholfainn do dhuine ar bith teacht go Fiontar, DCU, ní amháin dár gcúrsaí iontacha ach ar son saol na gcumann.

Deireadh ré, tús ré.

Le Ronan Ó Dálaigh, Iar mhac léinn BA Gnó agus Gaeilge, Fiontar DCU

Ronan Ó ~Dálaigh
Ronan Ó Dálaigh ag fáil bonn an tSeansailéara ag bronnadh na gcéimeann 2014

Tar éis ceithre bliana a chaitheamh le Fiontar, DCU. Ceithre bliana mar chuid de phobal. Ceithre bliana lán d’fhoghlaim, d’fhorbairt phearsanta, de chraic agus chairdeas. Bronnadh céim orm. BA Gnó agus Gaeilge. Ba mhór an ócáid é, go háirithe toisc gur bronnadh Bonn an tSeansailéara orm. Ach thar aon ní eile, smaoiním ar an tionchar a d’imir DCU orm.

Ronan Ó Dálaigh

Ní hamháin go bhfuil tuairimí éagsúla agam ar an saol agus ar an tsochaí ach tá tuairimí éagsúla agam orm féin, mo chuid luachanna agus spriocanna. Anuas air sin tá an domhan mórthimpeall orm athraithe go mór: bhí deis agam páirt a ghlacadh i mbunú club CLG Na Gaeil Óga agus dá bhrí sin tá saol sóisialta éagsúil agam. Bhunaigh mé mo chuideachta féin www.sedco.ie (maith dom an mhargaíocht), a chiallaíonn go bhfuil mo shlí bheatha bunaithe ar m’eispéireas in DCU.

Is cinnte nach mbeidh faic de sin tarlaithe murach DCU. Fiafraím díom féin, cad is cúis leis an tionchar seo? Conas go bhfeadfadh ollscoil a leithéid de thionchar a imirt ar dhuine!? Feictear dom go bhfuil pobal den chéad scoth in DCU agus gurb é sin an tionchar is mó. Is iad na cairde, an spraoi, na caidrimh agus na nascanna na rudaí is suntasaí agus is sofheicthe faoin bpobal. Ach faoi bhun an dromchla tá dinimic chumhachtach ag gníomhú. Mar gheall ar an bpobal láidir mothaíonn mic léinn mar chuid de ghrúpa atá cosúil leo agus atá ag guí rath orthu. Dá bhrí sin bíonn siad níos sásta triail a bhaint as rudaí nua, rioscaí a ghlacadh agus dul i mbun aistear foghlamtha. An toradh atá air sin ná féin-fhorbairt. Toisc na n-eispéireas nua, cairde nua, dúshlán nua, díospóireachtaí nua, agus smaointí nua ardaíonn féin-mhuinín na mac léinn. Bíonn féiniúlacht níos daingne acu. Tagann an dinimic seo chun cinn i ngníomhaíochtaí na mac léinn. Tiomsaíonn mic léinn DCU na mílte euro in aghaidh na bliana ar son carthanas, bunaíonn siad cuideachtaí, glacann siad páirt i gcúrsaí polaitíochta agus, mar chuid den dinimic chéanna, bíonn ragús óil agus gníomhaíochtaí diúltacha eile mar nósanna acu. Sin cumhacht an phobail: féiniúlacht duine a stiúradh agus iad ag cur ag gníomhú bunaithe air sin.

Thar na blianta d’éirigh le DCU barr feabhais a bhaint amach ó thaobh dea-phobal a chur chun cinn agus a dhaingniú (den chuid is mó) agus tá mé dóchasach go leanfaidh sé seo ar aghaidh; go gcuirfear tuilleadh béime ar thábhacht na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim; nach ligfear le meoin nó polasaí nualiobrálach an ruaig a chur ar an dul chun ar fad agus go rachaidh céatadáin níos airde mac léinn i mbun aistear foghlamtha agus féin-fhorbartha. Gabhaim buíochas leo siúd a leag síos an chreatlach os mo chomhair agus táim bródúil as a ndearna mé chun a lorg a leanúint.

Bronnadh na gCéimeanna Fiontar DCU

Ábhar nua trí Ghaeilge

Le Jennifer Purcell, Mac Léinn BA Gnó & Gaeilge, Bliain 1, Fiontar, DCU

BA Gnó & Gaeilge
Jennifer Purcell, Mac Léinn Bliain 1 ar an BA Gnó & Gaeilge

Nuair a chloiseann go leor daoine go bhfuil mé ag déanamh an BA Gnó agus Gaeilge is léir óna n-aghaidh go mbíonn an-mhearbhall orthu. Ní fhéadfadh an chuid is mó mac léinn iad féin a shamhlú ag déanamh staidéir ar aon chúrsa trí Ghaeilge. Sa lá atá inniu ann fágann an chuid is mó daoine an Ghaeilge ina ndiaidh nuair a chríochnaíonn siad scrúduithe na hArdteiste ag tús mí Meitheamh. Ach dom féin, bhí an-spéis agam leanúint ar aghaidh ag labhairt agus foghlaim trí Ghaeilge, ár dteanga dhúchais. Páirt mhór de mo shaol is ea an Ghaeilge agus beidh i gcónaí.

I dtús báire ní raibh mé riamh cinnte go mbeinn inann mé féin a chur in oiriúint do gach rud a fhoghlaim trí Ghaeilge, go háirithe na modúil deacra ar an gcúrsa, mar shampla eacnamaíocht. Is athrú mór é ag foghlaim na n-ábhair nua seo agus ag an am céanna ag iarraidh a dhéanamh cinnte go dtuigim an Ghaeilge go hiomlán. D’éirigh sé níos éasca tar éis roinnt seachtainí. Táim i mo chúigiú seachtain ag déanamh an BA Gnó agus Gaeilge agus táim ag an bpointe anois nuair a bhím i léachtaí agus déanaim dearmad go bhfuilim fiú ag labhairt teanga eile.

Táim ag baint sult as na modúil éagsúla, tá siad an-shuimiúil, bíonn na modúil Ghaeilge ag cabhrú chun snas a chur ar mo chuid Gaeilge scríofa. Is rang beag go leor é an BA Gnó & Gaeilge, mar gheall ar sin tá sé níos éasca aithne a chur ar gach duine ar an gcúrsa agus bíonn sé i bhfad níos easca caint leis na léachtóirí sa rang.

Go dtí seo tá mé ag baint sult as an gcúrsa i ndáiríre agus as an athrú ó bheith ag foghlaim i mBéarla go bheith ag foghlaim i nGaeilge.

BA Gnó & Gaeilge
Jennifer agus a cairde ag an Freshers Ball, DCU

Táim i mo bhall den Chumann Gaelach anois agus bhí am iontach agam i gClub an Chonartha an tseachtain seo caite ag baint taitnimh as an gcraic agus ceol! Táim ar bís faoi cad atá i ndán dom i mbliana.

 

 

Mo Chéad Seachtain i DCU

Le Cáit Ní Cheallacháin, Mac Léinn Gaeilge & Iriseoireacht, Bliain 1, Fiontar, DCU

Tháinig mé go dtí an ‘Big Smoke’ le níos mó málaí i mo lámha ná ciall i mo cheann. Ní raibh aithne agam ar éinne. Cinnte, bhíos ar bís chun tús a chur leis an ollscoil, ach ag an am céanna, bhí mé thar a bheith buartha. Bhuail mé leis na cailíní i mo sheomra, agus buíochas le Dia, bhí siad go han deas ar fad. Tús maith, leath na hoibre, mar a deirtear.

1896880_10203174673987228_109298897906784543_n

Shiúil mé isteach go dtí an Helix. Ar an mbealach, bhí go leor iar-mhac léinn ann chun fáilte a chur romhainn. Bhí go leor fuinnimh acu, agus chuir siad mé ar mo shuaimhneas. Bhí cuid acu as a meabhair leis an mbeocht! Mar sin, lean mé ar aghaidh, ag iarraidh gach rud a thógáil isteach. Bhí aghaidheanna eile thart timpeall orm, a bhreathnaigh cosúil liomsa, neirbhíseach, agus sceitimíneach. Nuair a tháinig mé isteach, baineadh geit asam! Bhí an halla dochreidte mór. Bhí mic léinn gach áit ag caint agus ag comhrá. Bhí atmaisféar leictreach ann, agus bhí mé ag iarradh cairde nua a dhéanamh.

Thosaigh daoine difriúla ag caint linn, ar nós an Uachtaráin Brian MacCraith, an duine i gceannas ar Aontas na Mac Léinn, Kenneth Browne, na daoine i gceannas ar an tsábháilteacht, Garda, Ronan O’Domhnaill, agus cainteoirí eile, dar ndóigh. Thug siad go léir píosaí eolais difriúla dúinn faoi shaol an mhic léinn, agus an tábhacht a bhaineann leis na cumainn agus clubanna difriúla thart timpeall ar an gcoláiste.

10717785_10203170965654522_577164945_n

An lá dar gcionn, bhuail mé le mo chuid léachtóirí i Fiontar, DCU agus bhí siad go léir go han deas agus fáilteach. Bhí sé soiléir go raibh siad ag súil le heachtraí na bliana atá le teacht. Mhol siad dúinn bheith i láthair, agus mhínigh siad na modúil dhifriúla atá romhainn.

Gach uile lá, bhí rudaí difriúla ar siúl ar nós cluichí agus fiú hiopnóisí. Chuir an hiopnóisí scanradh an domhain orm, cé go raibh mo chairde nua suas ann ag déanamh amadán astu féin. Ar an Déardaoin, bhí scannán ar siúl taobh amuigh, agus bhí gach duine beagnach préachta leis an bhfuacht. Ag an am céanna, bhí sé go han deas bheith le mo chairde ag baint taitnimh as an scannán, agus le mo bhlaincéad thart timpeall orm. Tar éis sin, bhí Neil Delamer ag cur seó i láthair in san Hub. Bhí sé an-ghreannmhar, agus bhí mé beagnach ag caoineadh leis an ngáire.

Is dócha gur taithí den scoth a bhí sa chéad choicís, idir na cairde agus na heachtraí. Bhí sé go huile is go hiomlán difriúil ó aon taithí eile, go háirithe i gcomparáid leis an meánscoil. Taithí den scoth atá ann fós! Cinnte, tá sé deacair bheith i mo chónaí an-fhada ó mo bhaile, ach gach rud san áireamh, is fiú é.

Cait Ní Cheallacháin, Gaeilge & Iriseoireacht, Fiontar, DCU
Cait Ní Cheallacháin, Mac Léinn Gaeilge & Iriseoireacht, Bliain 1, Fiontar, DCU

Tá sé curtha ar an méar fhada agam!

le Katie Ní Loinsigh, mac léinn taighde in Fiontar DCU

Katie Ní Loinsigh ó Fiontar DCU
Katie Ní Loinsigh a bhuaigh an comórtas ‘Tell It Straight’

Nach é sin an tseanleisce a bhíonn againn i gcónaí? Ach, cad is brí leis an nath cainte úd, cad ina thaobh a gcuirfimid rudaí ar an méar fhada agus nach gcuirfimid aon rud riamh ar an méar ghearr? Is iad na nathanna dúchais sin, na gnéithe achrannacha céanna den teanga a chuireann mearbhall orainn ar fad, ábhar an taighde atá ar bun agam in Fiontar DCU. Go bunúsach, tá sé beartaithe agam bunachar nathanna a chruthú bunaithe ar nathanna a bhainfear as saothar an Athar Peadar Ua Laoghaire.

A bhuí leis sin, bhí an t-ádh liom páirt a ghlacadh i gcomórtas nua cumarsáide do mhic léinn taighde in DCU le déanaí – Tell it Straight: Translate your research for a new audience. Iarradh ar mhic léinn taighde san ollscoil a gcuid taighde agus an tionchar a mbeidh aige a chur in iúl don phobal ar bhealach gonta agus nuálach. Mheas mé go mbainfinn tairbhe as sin agus go mb’fhéidir go n-éireodh liom an babhta ceannais a bhaint amach. Bhí dhá bhabhta i gceist leis an gcomórtas seo – ar dtús b’éigean dom pits gearr a scríobh faoin taighde agus ansin roghnaíodh seisear (mise ina measc!) chun dul ar aghaidh chuig an mbabhta ceannais. Níor mhór don seisear againn ár dtaighde a chur i láthair do lucht éisteachta mhórphobal na hollscoile agus chuamar chun spairne le dúthracht agus le díograis.

Katie Ní Loinsigh, Fiontar DCU
Katie ag déanamh a cur i láthair don chomórtas ‘Tell i Straight

Cuireadh réimse leathan taighde i láthair ar an lá agus bhí mic léinn ó scoileanna éagsúla na hollscoile ar fad i measc na n-iomaitheoirí eile – na heolaíochtaí bithleighis, an fhisic, an chumarsáid, an innealtóireacht leictreonaice agus Fiontar DCU, ar ndóigh! Triúr moltóirí seachtracha a bhí i láthair chun an breith deiridh a thabhairt agus na buaiteoirí a roghnú bunaithe ar shoiléireacht na teachtaireachta, tionchar an taighde, úsáid chuí na teicneolaíochta agus a oiriúnaí atá an taighde don phobal. N’fheadar arbh é an cur i láthair, an t-ábhar cainte é féin nó an é go raibh an t-ádh liom ar an lá, ach rug mé an bua liom. Ba dhóigh liom anois go bhfuil an taighde ar nathanna na Gaeilge bainte ón méar fhada agam agus beidh neart eile le cloisteáil ar an ábhar céanna amach anseo – tugaigí cluas dom, más é bhur dtoil é!

Mac léinn taighde in Fiontar, DCU, is ea Katie Ní Loingsigh, atá faoi stiúr an Dr Caoilfhionn Nic Pháidín agus an Dr Brian Ó Raghallaigh. Déanann foireann Fiontar comhghairdeas le Katie ar an éacht seo a dhéanamh. Tá an cur i láthair a thug Katie sa Helix le feiceáil anseo:

http://fiontest2.dcu.ie/Share/2013.03.14-dcu-tell-it-straight-katie-ni-loingsigh.pdf