Dr Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar

Dr Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar
Dr Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar

Dé Luain 11 Samhain, i ndiaidh dom sé bliana déag a chaitheamh ar fhoireann Choláiste Phádraig, Droim Conrach, bhog mé go DCU mar Cheann Scoile nua ar Fiontar. Caithfidh mé a rá gur cuireadh fáilte chroíúil romham anseo i measc na ndaoine uilig atá ag saothrú ar son na Gaeilge i réimsí an ghnó, na fiontraíochta, teicneolaíocht an eolais agus eile le fiche bliain anuas.

Dr. Ciarán Mac Murchaidh, Fiontar DCU
Dr Ciarán Mac Murchaidh le Bláthnaid Ó Brádaigh, a bhronn Gradam Leabhar Gaeilge na Bliana air ag Oireachtas 2009 le haghaidh Filíocht Ghrá na Gaeilge (Cois Life, 2008). (Pic le caoinchead Clive Wasson Photography)

Ba athrú mór dom é tosú amach in institiúid nua le foireann nua ach is am mealltach spreagúil é le bheith ag ple le cúrsaí Gaeilge sa tír seo, in ainneoin an duaircis agus na diúltachta a bhíonn le brath ar chuid de na meáin ó am go chéile. Tá daoine ar an fhoireann anseo ag plé le tionscadail mhealltacha ar nós Speakapps, a dhíríonn ar úsáid áiseanna nua teicneolaíochta i réimse na foghlama teanga. B’fhiú go mór daoibh amharc ar an suíomh gréasáin agus, go háirithe, ar an fhíseán ghairid (6 nóiméad) ina bhfuil Christine Appel ag caint faoi Speakapps agus a bhfuil i gceist leis mar thionscadal.

Ar ndóigh tá clú agus cáil ar Fiontar as bheith ag plé le tionscadail dhigiteacha eile fosta: focal.ie, logainm.ie, ainm.ie agus duchas.ie leis na príomhchinn a lua. Tá foireann mhór taighdeoirí ag obair linn anseo ar na tionscadail éagsúla, atá ag cur seirbhís iontach ar fáil do phobal na tíre seo agus dóibh siúd aon áit ar domhan atá ag iarraidh teacht ar eolas faoi go leor gnéithe de theanga agus de shaíocht na Gaeilge. An bhfuil an téarma Gaeilge ar ‘quantitative easing’ de dhíth ort? Téigh chuig focal.ie mar sin agus beidh sé romhat. Ar mhaith leat an leagan Gaeilge atá ar ainm do cheantair dúchais a aimsiú? Bain triail as logainm.ie go bhfeicfidh tú agus go gcloisfidh tú é.

Seachas na tionscadail sin, ar ndóigh, is é an misean lárnach s’againn in Fiontar oideachas tríú leibhéal den scoth trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil dár gcuid mac léinn. Is féidir bunchéimeanna a bhaint amach linn ar an BA Gnó agus Gaeilge (DC118) agus an BA Gaeilge agus Iriseoireacht (DC239), agus iarchéim máistreachta – MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais a dhéanamh chomh maith. Tá réimse modúl tarraingteach ar fáil ag mic léinn ar na cláir sin go léir, a fhágfas go mbeidh an saol faoi do réir nuair a chríochnóidh tú an chéim agus nuair a rachaidh tú amach le do pháirt féin a imirt i saol na hÉireann sa 21ú hAois. Féach ar chuid de na blaganna atá scríofa ag ár gcuid mac léinn ar an suíomh seo le blas beag a fháil ar a bhfuil le tairiscint againn anseo.

BA Gaeilge agus Iriseoireacht
Foireann acadúil Fiontar le mic léinn a fuair bronnadh céim sa BA Gaeilge agus Iriseoireacht, 2013

Má tá suim agat sa Ghaeilge agus má theastaíonn uait do thréimhse ollscolaíochta a chaitheamh in institiúid óg, bhríomhar, chairdiúil, cad chuige nach smaoineofá ar Fiontar DCU? Beidh fearadh na fáilte romhat agus osclóidh tú doirse isteach i saol eile ar fad atá ag fanacht leat d’aistear féin a dhéanamh tríd.