Category Archives: Blaganna ón Foireann Acadúil

San Nioclás, Bingo, Síóga agus an Grinch

Bainimid leas as go leor bealaí éagsúla le cumas na mac léinn a thomhas anseo in Fiontar, DCU. Cé go mbíonn ar na mic léinn cúpla scrúdú a dhéanamh is trí thionscadail phraiticiúla is mó a thugaimid deis dóibh a … Continue reading

Posted in BA Gnó agus Gaeilge, Blaganna ón Foireann Acadúil | Leave a comment

Na Gaeil Óga

Cloistear daoine óga, scaití, ag gearán nach dtugtar deis dóibh a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus iad taobh amuigh den seomra ranga. ‘Cén mhaith,’ a deir siad, ‘an oiread sin ama a chaitheamh le foghlaim na teanga nuair nach féidir … Continue reading

Posted in BA Gnó agus Gaeilge, Blaganna ón Foireann Acadúil | 1 Comment

Fiontraíocht Shóisialta

Chaith mé an tseachtain seo caite thall in Rhode Island, Stáit Aontaithe Mheiriceá ag freastal ar chomhdháil Ashoka U Changemaker Campus. Tugann sé ardú meanman dom i gcónaí am a chaitheamh le daoine eile atá ag plé le fiontraíocht shóisialta … Continue reading

Posted in Blaganna ón Foireann Acadúil | Leave a comment

Forbairt téarmaí nua don Ghaeilge

Tá taighde ar siúl in Fiontar le fada an lá ar théarmaíocht na Gaeilge. Is éard is téarmaíocht ann ná na focail, na frásaí agus siombail eile a thugtar ar choincheapa i réimse eolais ar leith. Is samplaí de théarmaí iad … Continue reading

Posted in Blaganna ón Foireann Acadúil | Leave a comment

Taithí Oibre

Bíonn deis ag gach mac léinn a fhreastalaíonn ar bhunchéimeanna Fiontar tabhairt faoi thréimhse taithí oibre. In DCU glaoitear INTRA  ar an tréimhse seo. An rud is brí le INTRA ná “Integrated Training”. Tugann INTRA deis don mhac léinn an … Continue reading

Posted in Blaganna ón Foireann Acadúil, Taithí Oibre | Leave a comment

Suíomh nua dúchas.ie seolta ag Fiontar

Sheol Fiontar an suíomh nua dúchas.ie le déanaí. Is féidir nasc chuige a aimsiú ar “Bharra Fiontar”, an babhtálaí suíomhanna os cionn ainm.ie, logainm.ie, agus focal.ie, suíomhanna eile a d’fhorbair Fiontar.  Comhthionscadal idir Fiontar (DCU), agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann (UCD) is ea … Continue reading

Posted in Suíomh nua dúchas.ie | Leave a comment

Dr Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar

Dé Luain 11 Samhain, i ndiaidh dom sé bliana déag a chaitheamh ar fhoireann Choláiste Phádraig, Droim Conrach, bhog mé go DCU mar Cheann Scoile nua ar Fiontar. Caithfidh mé a rá gur cuireadh fáilte chroíúil romham anseo i measc … Continue reading

Posted in Dr Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar | Leave a comment