Foghlaim Gaeilge ar Líne

Le bliain anuas tá dochtúireacht á scríobh agam bunaithe ar an bhfoghlaim ríomhchuidithe teangacha. Le linn an ama seo táim tar éis teacht ar an oiread sin aipeanna agus clár a chuidíonn le daoine teangacha a fhoghlaim go neamhspleách agus a chuidíonn le múinteoirí cumas a gcuid mac léinn a fhorbairt sa teanga sin chomh maith. Faraor, is annamh a thagaim ar phíosa teicneolaíochta a chuidíonn le duine feabhas a chur ar a c(h)uid Gaeilge. Is trua mór é seo i mo thuairim mar is minic a chloistear daoine ag rá gur bhreá leo tabhairt faoin nGaeilge a fhoghlaim arís i gceart (n’fheadar cad is brí leis sin). Ar an dea-uair, lainseáladh cúrsa ar-líne don Ghaeilge an tseachtain seo caite chun an bhfadhb sin a réiteach ar Duolingo.com

www.duolingo.com
http://www.duolingo.com

Is ardán foghlama ar-líne den chéad scoth é Duolingo a chuireann cúrsaí teangacha saor in aisce ar fáil. D’éirigh le Duolingo an chéad áit a bhaint amach san AppStore ar iTunes anuraidh i measc na n-aipeanna saor in aisce is fearr ar an margadh. Thosaigh mé ag obair leis an dream in Duolingo i gcaitheamh na bliana i gcomhar le ceathrar eile chun cúrsa Gaeilge a chur ar fáil don phobal. Lainseáil muid an cúrsa in Beta an Luan seo caite. Is éard a chiallaíonn Beta nach bhfuil sé foirfe go fóill agus go bhfuil sé á fhorbairt againn fós. Faoi láthair tá 19.5 míle duine cláraithe ar an gcúrsa, agus tá an figiúr seo ag dul in airde in aghaidh an lae. Freisin, is gá a rá nach as Éirinn na húsáideoirí seo uilig.

Oireann an cúrsa seo do thosaitheoirí agus d’fhoghlaimeoirí idirmheánacha. Tig le duine scrúdú iontrála a dhéanamh nó tús a chur leis an teanga a fhoghlaim ón tús. Pléitear le buntúis na teanga agus le nithe casta sa chúrsa, cosúil le clásal coibhneasta na copaile mar shampla. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúnamh ollmhór dóibh siúd atá ag tabhairt faoi scrúduithe stáit an bhliain seo chugainn.
Ní réitheoidh an cúrsa seo na fadhbanna nó na dúshláin go léir a bhaineann leis an nGaeilge a fhoghlaim ach tá súil againn go réiteoidh sé roinnt acu. I ndeireadh na dála ní thig le duine teanga a fhoghlaim i gceart gan í a úsáid agus a labhairt go sóisialta.

Oisín Ó Doinn, Fiontar DCU
Oisín Ó Doinn, Mac Léinn Taighde, Fiontar DCU